מוזיאון הגנה
אתרים ומורשת קרב

אנדרטה לחללי גדוד עמל - מגדל צדק

מיקומה של האנדרטה בדרך העולה למגדל צדק.

האנדרטה הוקמה ע"י חברי ה"הגנה" לזכר עשרה לוחמים מגדוד "עמל" שנפלו במלחמת העצמאות, בקרבות לשיחרור מגדל צדק מידי הצבא העירקי שלחם באזור זה.

באנדרטה מונצחים: אשכנזי אליעזר, גולדווסר אליהו, הויזלר אליהו, ונופל יעקב, ברקוביץ יצחק, דינוביץ אבשלום, זוננשטיין משה, רוזנאי משה, שמואלי קלמן, מרדכי גולדרט.