ארגון ההגנה בפתח תקוה
חברי ההגנה בפ"ת

אברהמי ליפא

בת זוגו: בלה
ממשיכים: אילה, אביבה, רותי

קורות חיים

נמנה עם ראשוני הנוטרים במחצבות מגדל- צדק. חבר ב"הגנה" משנת 1934. זכה לפעול תחת פיקודו של יצחק שדה ז"ל.

שהה עם משפחתו במשך 7 שנים בתחום מגדל- צדק.

היה מדריך בנשק ושימש מפקד הנוטרים במחצבות עד שנת 1944. לאחר מכן מפקד איזור ו'.

במלחמת הקוממיות- חבר מטה בפלוגת חי"ר בקו מגדל- צדק בדרגת סגן. במילואים עד "קדש". בעל כל האותות.