ארגון ההגנה בפתח תקוה
חברי ההגנה בפ"ת

אפולינסקי יאיר

בן יונה ושמריהו
תאריך לידתו : 1909
מקום לידתו: רוסיה
בת זוגו: בלהה
ממשיכים: אורה

קורות חיים

נולד בשנת 1909 בחרסון שברוסיה. משנת 1913 בפתח תקוה. התחנך במושבה וחי את כל בעיותיה.

הצטרף ל"הגנה" ב-1934. היה גפיר. עסק בהדרכה ובאימונים. טיפל בניקוי נשק־ מגן ב"סליקים" שבפרדסים. עסק בשמירה שלא על מנת לקבל פרס.

התנדב למלחמת העולם השנייה. הגיע לדרגת "סרג'אנט". במלחמת הקוממיות פעל בקוים הקדמיים. חבר "המשמר האזרחי".

עושה בהתאחדות האיכרים. פרדסן וחקלאי.

נושא את אותות הצבא הבריטי, ה"הגנה", ה"קוממיות", ה"התנדבות" והמשמר האזרחי.