ארגון ההגנה בפתח תקוה
חברי ההגנה בפ"ת

אלטמן שמואל

קורות חיים

נולד בפולין ב- 1902 למשה שלום קרפ. אברך ישיבה ואיש תורה ולימים רב. נמנה עם יוזמיה של ישיבת לומז'ה בפתח-תקוה. שימש בה כיו"ר שנים מספר.

היה פעיל במשך 15 שנים בארגון ה"הגנה". השתתף במלחמת הקוממיות בפלוגה הדתית. התפרנס ביושר מחנות מכולת.

נפטר בשנת 1988.