ארגון ההגנה בפתח תקוה
אתרים ומורשת קרב

בית המשפט

בית המשפט המנדטורי רחוב מונטיפיורי 7. כיום בניין משרדים.

מבנה זה שימש את בית המשפט המנדטורי לעניינים אזרחיים. לימים, כשהוא העתיק את מקומו לרחוב פינסקר, התמקם שם בית הדין הרבני. על הבמה שעליה ישבו השופטים ולימים הדיינים, נמצא שטיח שמתחתיו הייתה רצפת עץ שניתן היה לפתוח אותה ובפתיחתה היה מתגלה חלל. במקום זה ארגון ה"הגנה" יצר סליק לנשק ותחמושת. הארגון העריך כי הבריטים לא יצפו שבמקום כה מכובד לנו, היהודים, יוקם סליק.