ארגון ההגנה בפתח תקוה
אתרים ומורשת קרב

בית אליהו ירקוני

בית המורה אליהו ירקוני. רחוב רוטשילד 56. כיום בית קומות למגורים.

אליהו ירקוני היה מורה לטבע וחקלאות בביה"ס פיק"א וחבר פעיל בארגון ה"הגנה". בחצר ביתו גידל המורה מיני ירקות שונים. הבית היה בקצה המושבה, ממנו והלאה היו פרדסים. מאחר והוא הוכר על ידי הבריטים כאיש חינוך, הרי שהם לא העלו בדעתם שבחצר ביתו של המורה יוקם סליק. הואיל ומקום זה היה קצה המושבה וחצר ביתו של איש חינוך, ארגון ה"הגנה" ניצל זאת וחפר במקום בור גדול מדופן והסליק בו נשק ותחמושת.

לימים, בשנת 1947 הוקמה בסמוך אנדרטה לזיכרו של "הנדיב הידוע", הברון בנימין אדמונד רוטשילד שסייע בהקמתן ובהתפתחותן של מושבות בארץ ישראל. בכלל זה סייע גם למושבה פתח תקווה.