ארגון ההגנה בפתח תקוה
אתרים ומורשת קרב

בית משפחת מרקוס

בית משפחת יוסף מרקוס. רחוב היסמין 3. כיום בית משפחת מרקוס.

יוסף מרקוס היה נשוי לרבקה בתו של בנימין יהלום, מייסד המושבה כפר-גנים. יוסף היה פרדסן כמו רבים מתושבי המושבה. לימים נבחר לכהן כיושב ראש ועד המושבה. יוסף נמנה על מפקדי ארגון ה"הגנה" בכפר-גנים.

בפרדסיו הוקם סליק. שכן, הממשלה המנדטורית לא העלתה על דעתה שבפרדסיו של ראש ועד המושבה יתכן שיהיה סליק.