ארגון ההגנה בפתח תקוה
אתרים ומורשת קרב

בית הרב צוויק

בית הרב צוויק - רחוב הנשיאים פינת רחוב העצמאות.

הסליק מוקם בחצר ביתו של הרב. כיום בית כנסת כפר גנים ב'.

הרב בן ציון צוויק היה רבה של המושבה כפר גנים עד שהיא מוזגה עם העיר פתח תקווה בשנת 1962.

הסליק נחפר בחצר בית הרב מתוך הנחה שהבריטים לא יעזו לחפש בחצר בית הרב. דבר שהוכיח את עצמו כנכון.

הסליק פעל עד ימי הקמת מדינת ישראל.