ארגון ההגנה בפתח תקוה
אתרים ומורשת קרב

חורשת אורנים

חורשת אורנים היוותה בסיס לאימוני ההגנה שכן היא הייתה על האדמות החקלאיות של גבעת השלושה.

כיום חורשת אורנים ובתי מגורים ברחוב השושנים.

שכן בקיבוץ זה מוקמה מפקדת ההגנה, וחברי הקיבוץ אהדו את חבריהם ב"הגנה". הם העלימו עין מפעילות הארגון.