ארגון ההגנה בפתח תקוה
אתרים ומורשת קרב

אנדרטה יד לגיבורים

אנדרטת "יד-לגיבורים" ממוקמת בגן העצמאות ("יד-לבנים") לזכר חללי מאורעות תרפ"א.

האנדרטה הוקמה במקום נפילתו של אבשלום גיסין ושמשה לטקסי הזיכרון לחללי המאורעות בכ"ז בניסן.

עם הרחבת הכביש הועתקה האנדרטה לגן העצמאות בסמוך לבית "יד-לבנים".