ארגון ההגנה בפתח תקוה
אתרים ומורשת קרב

בית פרלמן

נמצא בבית פרלמן ברחוב עין גנים 27.

כיום: המקום משמש חדר המורים והמנהלת בבית הספר "עין-גנים".

משפחת פרלמן רכשו את הבית ממשפחת מאירוב, ממייסדי עין-גנים. הבית מוגבה על פני סביבתו וגובה זה נוצל לחפירת מעין מרתף מתחת לבית לצורך הקמת סליק.

הסליק הוקם במרכז המושב ליד בית העם, כיום בית הכנסת המרכזי של עין-גנים.

לסליק היו כמה כניסות שאפשרו להיכנס מצד אחד ולהימלט, בשעת הצורך, מכניסה נוספת.

סליק מרכזי זה שימש את מושב עין-גנים.