ארגון ההגנה בפתח תקוה
אתרים ומורשת קרב

אנדרטה לחללי עין-גנים

האנדרטה ממוקמת בצומת הרחובות עין גנים - וולפסון, בחצר ביהכ"נ.

באנדרטה העשויה מקשת סלע, מונצחים עשרה מבני עין-גנים שנפלו במלחמת העצמאות.

המונצחים הם: אלבום נתן-יוסף, בכר יהודה, דינוביץ אבשלום, כהן ניסים, מאירוב יהודה, נתיבי מחניה, סימבול יוסף, פנחס יצחק, שוהם יגאל.