ארגון ההגנה בפתח תקוה
אתרים ומורשת קרב

אנדרטת זכרון לחללי הלח"י

לח"י הינה המחתרת שפרצה ראשונה בראש לוחמיה להילחם את מלחמת השחרור מן השלטון הבריטי.

נעתיר אהבה וכבוד לכל אחד מהנופלים בדרך בראשם אברהם שטרן "יאיר" מחוללה.

האנדרטה הוקמה ע"י לוחם חירות ישראל אברהם רזון רוזן, על מנת לשמר את מורשת לח"י בפ"ת.