ארגון ההגנה בפתח תקוה
אתרים ומורשת קרב

בית מרקין

יצחק מרקין הגיע לפתח-תקוה בסוף שנות העשרים והקים משק חקלאי באיזור סגולה.

מרקין נתפס לרעיונות הלח"י והעמיד לרשותו של ביתו ופרדסיו. בבית נערכו קורסים בהפעלת נשק והוחבאו פצועים מפעולות, בפרדס הסתתרו בעת החיפושים שערכו הבריטים. מפרדס זה יצא הכוח למשימת פיצוץ שדה התעופה בכפר-סירקין.

יצחק מרקין שהיה ידוע בקשריו המיוחדים לגיאורגי דמטריוב, מראשי המפלגה הקומוניסטית בבולגריה בן שתי מלחמות העולם, וממקורביו של סטלין. בהנהלת הלח"י החליטו שעליו לחפש דרכים כיצד להיפגש עם סטלין. מרקין יצא לשוויץ בניסיון להיכנס לבולגריה, להפתעתו נתקבל מברק ממוסקבה שמאשר את כניסתו. מרקין התקבל בכבוד רב בסופיה, בפגישתו עם דמטריוב ביקש את סיועו ביצירת קשר אל סטלין כדי לקבל סיוע בצמרת משלוחי נשק והדרכה בלוחמת מארב. בקשה זו הביאה לא מעט רוגז מחבריו של דמטריוב, אך דמטריוב ששוכנע מדברי מרקין נתן הוראה "יהודי בולגיה היוצאים לארץ, מורשים לקחת עמם את כל רכושם כל אשר ירצו ללא כל הגבלה" (עתון הבוקר - 64.5.15). מרקין ביקש מדמטריוב להתיר עליית יהודים לארץ. למרקין ניתנה אפשרות להדפיס חומר הסברה על מלחמת הלח"י והיישוב ולהפיצו בקרב היהודים.