ארגון ההגנה בפתח תקוה
אתרים ומורשת קרב

משטרת פתח תקוה

במשטרת פתח-תקוה, שברח' שטמפפר, ביום 10 לחודש מאי 1948 שוחררו בפעולה נועזת חמש מחברות לח"י שהיו שפוטות למאסר עולם לאחר פעולת בתי-המלאכה של הרכבת בחיפה, הכבישים בסביבה נחסמו, הכוח נכנס לתוך הבניין, הבנות הוצאו והועברו בג'יפים למחנה לח"י בשיך מוניס.