ארגון ההגנה בפתח תקוה
מאגרי מידע

ספר חברי אירגון "ההגנה" בפתח תקוה והסביבה תרפ"ד - תש"ח
1976, תשל"ו.

שנותיהם היפות
זכרונות, תעודות, צילומים של חברי ארגון ה"הגנה" בפתח-תקוה והסביבה
עורך: ברוך אורן
פתח-תקוה; עירית פתח-תקוה, תשמ"ג. ההגנה בפתח-תקוה.

לכסיקון כוח המגן ה"הגנה"
עורך ראשי: ד"ר מרדכי נאור
תל אביב; משרד הביטחון, 1992, תשנ"ג.
לעיון בלקסיקון ההגנה באתר הספרייה הלאומית - לחצו כאן

ספר הפלמ"ח (2 כרכים)
סיפורו המלא של הפלמ"ח, זרוע המחץ של ה"הגנה", בשנים 1949-1941. מסופר על-ידי חבריו, מפקדיו וראשי היישוב וה"הגנה".
גלעד, זרובבל; מגד, מתי (עורכים ומְכנסים). ארגון חברי הפלמ"ח בשיתוף הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, תשי"ג.
לעיון בספר הפלמ"ח, כרך א', באתר הספרייה הלאומית - לחצו כאן
לעיון בספר הפלמ"ח, כרך ב', באתר הספרייה הלאומית - לחצו כאן

ספר תולדות ההגנה (8 כרכים)
סיפורה המלא של ה"הגנה" ותולדות מאבקו של היישוב היהודי ארץ-ישראל להבטחת שלומו, ביטחונו ורכושו מימי העליות הראשונות עד הקמת צה"ל.
אביגור, שאול; דינור בן-ציון; סלוצקי, יהודה, ואחרים.
הספרייה הציונית, ירושלים; מערכות ועם עובד, תל-אביב, תשט"ו-תשל"ב.
לעיון בשמונת ספרי תולדות ההגנה באתר הספריה הלאומית:
חלק א' - מהתגוננות למאבק:  כרך א',   כרך ב'
חלק ב' - מהגנה למאבק:  כרך א',   כרך ב',   כרך ג'
חלק ג' - ממאבק למלחמה:  כרך א',   כרך ב',   כרך ג'

ספר ההגנה
קיצור תולדות אירגון ה"הגנה" מייסודו ב-1920 עד הפיכתו לצה"ל ב-1948.
נאור, מרדכי.
אירגון המגן של היישוב היהודי בארץ-ישראל. משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, תשמ"ו.
לעיון בספר ההגנה באתר הספרייה הלאומית - לחצו כאן

אברהם שפירא ותיק ההגנה והשמירה
דברי פתיחה ראש הממשלה מ. שרת
קרסל, גצל
פתח תקוה; עירית פתח תקוה, 1955, תשט"ו.

יד לגבורים כ"ז ניסן תרפ"א - כ"ז ניסן תש"ו
חורגין, יעקב
ועדת היובל על ידי עירית פתח תקוה

 

אברהם קריל, לזכרו
עורך: אורן, ברוך

אחותי רוחמה
באב"ד, אביגיל
טרקלין, 2003, תשס"ג.

אומרים ישנה ארץ
יצחק זיו-אב
תל-אביב; מעריב, 1980

אם המושבות בעשור למדינת ישראל תרל"ח - תשי"ח, 1878 – 1958
קרסל, גצל
פתח תקוה; עיריית פתח תקוה, 1958, תשי"ח.

ארבעים וחמש שנים לכפר-סירקין 1981-1936
אליעזר אבינועם, משה בורנשטיין
ועדת כפר סירקין

ארבעים שנה להסתדרות בפתח תקוה
תרפ"א - תשכ"א תמונות ותעודות
עורך: מרדכי רייכר
מועצת פועלי פתח תקוה, 1961, תשכ"א.

בדרך לוחמים
כולל גם תאור החיים בגבעת השלושה בשנות השלושים, יחסי פועלי פתח תקוה עם הערבים, עבודה עברית, קישור לחטיבת כרמי
כרמי, ישראל
מערכות, תש"ך, 1960.

בדרכי שלי
מייזנר, משה
משפחת מייזנר

במוקדי העשייה
אסופת מאמרים, רשימות ותגובות בשאלות בטחון, נוער, התיישבות ומעורבות בחברה הישראלית 1947 - 1995
נשרי יצחק
הוצאת המחבר קבוץ ארז, 1996, תשנ"ז.

במענית הלב
קובץ לזכר יעקב לוצקי ז"ל
קיבוץ יפעת, 1997, תשנ"ז.

בעקבות אנשי בראשית עין גנים
מנדלר, זיוה
קינג, 2007

דרכי בדרך הרבים
אולמרט, מרדכי
אור העם, 1981, תשמ"א.

הדרך מפתח תקוה לכפר סירקין
מאור, אריה

ההגנה בתל אביב
פרקים בתולדות ההגנה בתל אביב וסביבתה
גלזר רחל- גפני-בומבי
תל אביב; קרן ההגנה ע"ש י. שחורי וחבריו ז"ל, 1956, תשט"ז.

החלום שהיה-עבודה עברית
קובץ לזכרו של נטע הרפז הלוחם במשך שני דורות לעבודה עברית
קרסל, גצל
בית "נטע הרפז" פתח תקוה, 1980, תש"ם.

העמדה הקדמית: מגדל צדק - בעבודה, בשמירה, במלחמה
ליקט, עיבד וערך: מרדכי רייכר
פתח תקוה; בית נטע, 1968

ההתפוצצויות בפתח תקוה
מאמרים קצרים וזיכרונות על מפעל תע"ש של ההגנה בפרדס
שבתאי גינזבורג. התיעוד נמסר ע"י יוסף אלקוני
2012

חמישים שנות מעש
אשכנזי, אורה-פלג, חיה-עומר, דבורה
1986, תשמ"ו.

יצחק פוחס

כברת הדרך
כולל זכרונות ממחנה העבודה בעין גנים, טיולים באזור הירקון ומבצר אנטיפטרוס, רכבת ראש העין, הסעות בדיליזנס, חוסר עבודה
בן-פורת, יוסף
תל אביב; ספרית הפועלים, 1980, תש"ם.

כפר גנים שלנו
אלבום למזכרת 1927 – 2010
חשביה, אריה -מרקוס, אריאל (אריק)
2010, תש"ע.

כפר סירקין 1933 - 1936 – 1993
עורכת - דניאלה שחם
כפר-סירקין; ועד כפר סירקין, 1993

להתחיל מבראשית
בקי, רות
תל-אביב; משרד הביטחון, 1988, תשנ"ח.

מחנה יהודה ושעריה 1937-1970
מחבר: אמנון מעבי, עורך: סולמי, טוביה
אפיקים, 2004

מנהיגות צבאית
מאמרים והרצאות בנושאי מנהיגות צבאית, פיקוד והטיפול הנכון בחייל
אשכול, יוסף
מערכות, צבא ההגנה לישראל, משרד הבטחון, 1987, תשמ"ז.

מספורי בית אחד
סיפורים שכתב ברון ארן הקשורים בפעילות בית יד לבנים וחפצים שניתנו לו. כמו מפתח אוניה פטרייה
ברוך אורן
תל-אביב; מערכות, 1960, תש"ך.

מעולם ועד עתה, סיפור אמיתי
סחר, דוד
D&m sachr publisher, 1997, תשנ"ז.

מרדכי רייכר, נאמן תנועת העבודה
קרסל, גצל
בית נטע הרפז
1973, תשל"ד.

משה איכילוב, האיש ודרכו
אורבך, צבי
תל אביב; בהוצאת עתון "חרות", 1959, תש"ך.

נופי חיי
מאת: השופט יצחק ברא"ז; עורך: יאיר דקל
שמואל חזון, 2000

על המשפחה, בית ומושבה
משפחת שלמה נדיב – שדרוביצקי
נדיב -שדרוביצקי, שלמה
הוצאת המחבר, 2006, תשס"ו.

ציון דרך
ליבוביץ, חיים
1966, תשכ"ו.

ראשונים לשמירה ולהגנה
תדפיס מיוחד מתוך ספר תולדות ההגנה, כרך א
סלוצקי, יהודה
מערכות; הספריה הציונית, 1963, תשכ"ג.

רות ואריה הלוי
סיפור המשפחה
2004, תשס"ד.

רסיסי חיים
כראל-בכרך, יעל
2003

שלום קרליץ
(כולל בין השאר סיפור על הדוור פולציק)

שרגא (פיה) רפאלי, לזכרו
אורן, ברוך
1993, תשנ"ד.